Официално награждаване на ветерани от UNTAC

Министъра на Отбраната, г-н Николай Ненчев награждава председалелш на СБНСК „4-ти май“ Николай Влаев с награден знак „За военна доблест III-та степен“за активна военно-патриотична и родолюбива дейост през 2016 г., редом с ген. лейтенант Стоян Топалов на годишното официално награждаване на Министерство на отбраната към Военно-патриотичните съюзи.

Свързани новини